Gabinet dla dzieci i młodzieży

Wizyty w GABINECIE stacjonarnym lub przez SKYPE

 Informacja w e-gabinet oraz przez kontakt z Rejestracją 

 

 

To gabinet dla najmłodszych naszych klientów.

Ważne, aby wraz z rodzicami czuli się w nim dobrze.

Nasz zespół specjalistów pracujący z dziećmi oferuje pomoc w różnym zakresie,

szerszy opis przygotowaliśmy poniżej.

 

 

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO – WYCHOWAWCZE

To rodzaj pomocy psychologicznej skierowanej do rodziców/opiekunów dzieci, którzy mają rozmaite pytania w kwestii postępowania z dzieckiem w różnych sytuacjach – rodzinnych, szkolnych, rówieśniczych.

Poradnictwo poprzedzone jest dokładnym określeniem problemu, a następnie ustaleniem sytuacji, które utrudniają rozwiązanie trudności i znalezieniem sposobów rozwiązania zaistniałych trudności. Najczęściej ma charakter kilku spotkań psychologa z rodzicem bądź rodzicem i dzieckiem.

 

PORADNICTWO Z ZAKRESU STYMULACJI ROZWOJU DZIECKA

Jest formą poradnictwa psychologiczno - wychowawczego. Poprzedzone jest procesem diagnostycznym, który ma na celu rozpoznanie trudności rozwojowych dziecka i ustaleniem sposobów pomocy.
Najczęściej dotyczy wspomagania dziecka w obszarach:

 • szkolnym (trudności w nauce, dysleksja, problemy z koncentracją uwagi)
 • w związku z zachowaniami o cechach nadpobudliwości psychoruchowej, nadruchliwości
 • związanych z trudnościami o charakterze emocjonalnym
 • związanych z zaburzeniami w zachowaniu o charakterze rozwojowym

 

TERAPIA DZIECKA

Skierowana jest do dzieci, które:

 • mają problemy związane z lękiem
 • są zbyt nieśmiałe
 • mają trudności szkolne (z nauką, koncentracją uwagi, pamięcią)
 • mają problemy w relacjach z rówieśnikami
 • przejawiają zachowania agresywne
 • maja niskie poczucie własnej wartości
 • wykazują zaburzenia rozwoju emocjonalnego
 • są w trudnej sytuacji rodzinnej (rozwód rodziców, utrata bliskiej osoby)

Pomoc terapeutyczna opiera się na wspieraniu dziecka w trudnej sytuacji, uczeniu rozpoznawania i rozumienia swoich uczuć, kształtowaniu sposobów radzenia sobie z trudnościami.
Terapię dziecka poprzedza diagnoza przyczyn trudności i ustalenie celu pracy.

 

DIAGNOZA ROZWOJU DZIECKA

W niektórych sytuacjach zachodzi potrzeba by zbadać, czy dziecko rozwija się prawidłowo lub poznać na jakim jest etapie rozwoju. Najczęściej dotyczy rozwoju intelektualnego i emocjonalnego.
Psycholog w procesie diagnostycznym posługuje się:

 • obserwacją psychologiczną dziecka
 • rozmową z dzieckiem
 • rozmową z rodzicami
 • testami psychologicznymi
 • czasem - informacjami o dziecku z przedszkola/szkoły

 

DIAGNOZA ZABURZEŃ DZIECI I MŁODZIEŻY

Jest to proces diagnostyczny w celu wykrycia trudności związanych z rozwojem dziecka, zaburzeń w rozwoju. W dalszej kolejności polega na ustalenie kierunku pracy z dzieckiem, możliwych form pomocy.

 

SPORZĄDZANIE OPINII Z ZAKRESU ROZWOJU EMOCJONALNEGO I INTELEKTUALNEGO DZIECKA

W zależności od problemów, z jakimi zgłaszają się rodzice z dziećmi istnieje możliwość, aby po przeprowadzonych z dzieckiem spotkaniach rodzice otrzymali opinię na temat diagnozowanych trudności/pracy terapeutycznej.
Opinia powstaje na podstawie wywiadu z rodzicami, obserwacji dziecka, zastosowaniu testów psychologicznych. Zawiera zalecenia do dalszej pracy z dzieckiem w domu i szkole/przedszkolu.
Potrzebę wydania opinii rodzic zgłasza zawsze na początku spotkań z psychologiem.

 

 

 

                                                

 

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.