Gabinet dla osób dorosłych

 Wizyty w GABINECIE stacjonarnym lub przez SKYPE

 Informacja w e-gabinet oraz przez kontakt z Rejestracją 

 

KONSULTACJA / PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Spotkanie z psychologiem lub psychoterapeutą mające na celu omówienie konkretnego problemu, trudności. Dotyczy działań psychoedukacyjnych.

Czas trwania:
Od jedngo do trzech spotkań, w zależności od istniejącej potrzeby ze strony klienta.

czytaj więcej

 

TERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA

Czym jest terapia poznawczo – behawioralna (CBT)

Terapia CBT pomaga zmienić sposób myślenia i zachowania, co przyczynia się do poprawy samopoczucia. Istotą terapii jest docieranie do ukrytych i jawnych znaczeń, które są źródłem negatywnych przeżyć i zachowań. Jeśli w toku terapii uda się zmodyfikować sposób myślenia, idzie za tym zmiana emocjonalna i oczywiście zmiana zachowań. Ważnym elementem terapii są  eksperymenty behawioralne. Tu wykorzystuje się również zależność między myśleniem, emocjami i zachowaniami, tylko zmiana zaczyna się od zmiany zachowania lub testowania prawdziwości własnych przekonań poprzez nowe doświadczenia.

Czas trwania:
Terapia poznawczo-behawioralna jest nastawiona na rozwiązywanie bieżących, konkretnych trudności i problemów, jest to terapia krótkoterminowa – obejmuje od kilku do dwudziestukilku sesji, na ogół jeden raz w tygodniu, (zdarzają się terapie dłużej trwające, jeżeli dotyczą problemów bardzo złożonych).

Wybrane wskazania do terapii:

 • depresje
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia związane ze stresem
 • problemy w relacjach z ludźmi
 • zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja)
 • zaburzenia snu
 • zaburzenia osobowości

czytaj więcej

 

TERAPIA ZWIĄZKU

Organizacja procesu terapii

Proces terapeutyczny opiera się na współpracy pary i terapeuty w zakresie postawionych celów. Terapia ta zawiera elementy:

 • otwartej komunikacji  czyli szczerości uczuć i myśli, wspólnego określenia celu, do jakiego dąży para, np. podjąć decyzję - czy być ze sobą czy się rozstać.
 • odreagowania uczuć negatywnych na sesjach, a nie poza nią. Ta zasada terapeutyczna uwalnia parę od silnych negatywnych emocji, z którymi nie wiedzą jak sobie radzić.
 • wgląd w schematy myślenia i działania, zaprogramowane w dzieciństwie. Świadomość mechanizmów ułatwia ich zmianę przez proces korygowania błędnych założeń. Często zaliczamy do nich nasze oczekiwania. W procesie terapii nie rezygnujemy z nich, przestają być po prostu tak ważne. To wgląd w nasze przekonania, myśli, jak powinno wyglądać życie, jak powinniśmy się w nim zachowywać. Tu poznajemy błędne koła w które wpadamy, gdy naszym zachowaniem zamiast łagodzić konflikt, wzmacniamy go, nakręcamy. To czas akceptacji różnic.
 • trening umiejętności – komunikacji pozytywnej, asertywności, wyrażania swoich myśli i uczuć oraz akceptowania myśli i uczuć drugiej strony, słuchania się wzajemnego, rozbudzania empatii, komunikacji pozytywnej i opanowania uczuć agresywnych. Trening umiejętności zawiera również trening i instrukcje rozwiązywania problemów
 • zmiana i wzajemna akceptacja to cel nadrzędny w terapii. Akceptacja dotyczy siebie nawzajem i decyzji jaką każda z osób podejmuje na etapie końcowym.
 • podsumowanie terapii. Etap weryfikacji, czy udało nam się osiągnąć cel, jak postępować po procesie terapeutycznym, jak wzmacniać zmiany, jakie udało się osiągnąć.

Sesje razem czy osobno:

W procesie terapeutycznym zawarte są sesje wspólne i indywidualne. Te drugie mają na celu między innymi obniżenie napięcia emocjonalnego, skupienie się na własnych schematach wyniesionych z domu lub z wcześniejszych relacji.

Czas trwania:

Ustalony wspólnie z terapeutą. Para decydująca się na proces psychoterapii, może ustalić konkretną ilość sesji, po których następuje podsumowanie końcowe lub częściowe z dalszym określeniem celów pracy.

 

PODEJŚCIE SKONCENTROWANE NA ROZWIĄZANIACH

Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach jest metodą pracy opartą na założeniu, że każda jednostka ma zdolności, motywację i możliwości przeprowadzenia i dokonania zmian w swoim życiu. Profesjonalista pracujący tą metodą starać się będzie pomóc klientowi rozpoznać elementy, które pomagają w funkcjonowaniu tego człowieka. Zabieg ten stanowi bazę do projektowania wizji preferowanej przyszłości, czyli obrazu życia, jakie chciałby wieść klient. Następnie poprzez eksploracje sytuacji jednostki poszukuje się dokonanych w przeszłości drobnych sukcesów mogących zostać wykorzystanych do osiągnięcia pożądanego stanu i zaprojektowanie konkretnych kroków w tym kierunku.

Główne założenia tego podejścia (filozofia centralna):

 • Jeśli coś się nie zepsuło, nie naprawiaj
 • Jeśli coś działa, rób tego więcej
 • Jeśli coś nie działa, zrób coś innego
 • Nie komplikuj, życie naprawdę jest proste

Wszelkie działania podejmowane w trakcie (współ)pracy z klientem mają swoje źródło w filozofii centralnej. Kiedy nie trzeba podejmować działań, nie robi się tego, nie komplikuje się dodatkowo życia, ideałem jest prostota i skuteczność. W momencie odkrycia efektywnych strategii zachęca się do ich wykorzystywania w bardziej świadomy sposób. Kiedy natomiast zdefiniuje się patologiczne, czyli przynoszące szkodę działanie, zachęca się do przełamanie wzorca.

Dla kogo:

Metoda ta wykorzystywana jest w terapii osób z trudnościami między innymi z uzależnieniem, samookaleczeniem, zaburzeniami odżywiania, w edukacji, w organizacji i zarządzaniu firmami i wielu innych.

Bibliografia:

Kienhuis J., Świtek T. (red.). Klient ekspertem. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach i jego zastosowanie w Polsce, Kraków 2007, s. 5.
Berg I. K., Reiss N., Solutions step by step, New York 1998
Selekman M., Living on the razor’s edge, New York 2002.
Frederike J., Solution Focused Recovery from eating distress, London 2001.
Mahlberg K., Sjöblom M., Solution-focused education, Stockholm 2002.
Meier D., Team coaching with the solution circle, Great Britain 2005.

 

DIAGNOZA NEUROPSYCHOLOGICZNA – badanie

Diagnoza neuropsychologiczna dotyczy oceny funkcjonowania poznawczego osoby badanej, czyli między innymi pamięci, procesu myślenia, uwagi, funkcji operacyjnych mózgu, funkcji wzrokowo – przestrzennych.

Kto potrzebuje diagnozy neuropsychologicznej:

 • osoby starsze, u których zauważa się obniżenie funkcji poznawczych, głównie pamięci,
 • osoby starsze z podejrzeniem choroby Alzheimera,
 • osoby, które zauważają zmiany w funkcjonowaniu poznawczym i chcą poprawić swoją sprawność intelektualną,
 • osoby po wypadkach, w których doszło do urazów mózgu,
 • osoby po wylewach mózgu.

Kto kieruje na badanie:

Na badanie neuropsychologiczne kieruje lekarz prowadzący, neurolog, psychiatra, neuropsychiatra, lekarz pierwszego kontaktu lub psycholog, po konsultacji z Klientem.

W jakim celu się je przeprowadza:

Celem badania psychologicznego jest ocena poziomu określonych funkcji poznawczych. Proces ten wyznacza dalsze działania terapeutyczne i medyczne lub farmakologiczne. W oparciu o uzyskane wyniki lekarz podejmuje decyzje o dalszym procesie leczenia. Badanie neuropsychologiczne przeprowadza się w wyznaczonych odstępach czasu, co pozwala określić progresję ewentualnych zmian poznawczych. Na podstawie uzyskanych wyników można ustalić indywidualny trening funkcji poznawczych, mający za zadanie wzmocnienie sprawności poznawczej.

 

DIAGNOZA PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH

Diagnoza predyspozycji zawodowych pozwala na poznanie:

 • zainteresowań zawodowych
 • temperamentu
 • uzdolnień

Diagnoza predyspozycji zawodowych pozwala wskazać konkretne zawody, w których dana osoba czułaby się najlepiej, biorąc pod uwagę jej predyspozycje i zainteresowania oraz środowisko i styl pracy. Pozwala również uzyskać informacje na temat obszarów wartych doskonalenia, np. zdolności przestrzennych, humanistycznych, logicznych. Diagnostykę psychologiczną przeprowadza się w oparciu o wywiad, a także metody kwestionariuszowe i testowe.

Czas trwania:

Diagnoza predyspozycji zawodowych prowadzona jest w ramach spotkań indywidualnych. Jej czas trwania wynosi od dwóch do kilku spotkań.

Dla kogo diagnoza predyspozycji zawodowych:

 • bezrobotni
 • osoby pragnące zmienić zawód lub pracę
 • studenci
 • uczniowie ostatnich klas gimnazjum, liceum, szkół zasadniczych zawodowych, technikum

 

DIAGNOZA OSOBOWOŚCI

Diagnoza osobowości pozwala na sporządzenie globalnego bądź wybiórczego obrazu funkcjonowania Klienta. Diagnostykę przeprowadza się w oparciu o obserwację, wywiad oraz metody kwestionariuszowe i testowe. Może być ona przydatna w ocenie obecnego stanu psychicznego i stylu funkcjonowania osobowościowego jednostki. Stosowane metody nie tylko pomagają wykryć zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania w przypadku ich występowania, wskazać na ich konkretny rodzaj, ale też pozwalają lepiej poznać siebie – słabe i mocne strony charakteru.

Dla kogo diagnoza osobowości:

Z opisanych usług diagnostycznych może skorzystać każdy, kto jest silnie zmotywowany do zrozumienia siebie lub z różnych powodów odczuwa dyskomfort psychiczny i poszukuje odpowiedzi na pytanie dotyczące jego przyczyn.

Czas trwania:

Diagnoza osobowości prowadzona jest w ramach spotkań indywidualnych. Jej czas trwania wynosi od dwóch do kilku spotkań w zależności od zastosowanych metod badawczych.

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.