Centrum Psychologiczne

Nasi specjaliści

Monika Trzcińska – Nowak

Centrum Psychologiczne TM założyłam 18 lat temu i od tego czasu aktywnie pracuje w zakresie pomocy psychologicznej oraz w zakresie trudności psychologicznych w dziedzinie seksuologii. Pierwsze kroki zawodowe stawiałam w korytarzach Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego oraz Poradni Psychogeriatrycznej, przeprowadzając m.in. badania neuropsychologiczne, diagnozy zaburzeń depresyjnych czy lękowych.

Pracowałam w Poradni dla osób Dorosłych w, współpracując z zespołem lekarskim różnych specjalności. Od około 10 lat działam psychoterapeutycznie, wywodząc się z nurtu poznawczo – behawioralnego. Obecnie wykorzystuję w swojej pracy te techniki i metody terapeutyczne, które przez lata mojego
doświadczenia sprawdziły się najlepiej. Przebywanie w procesie terapii z klientem przyniosło również ogrom informacji, co naprawdę działa. Pozwoliło mi to stworzyć własny warsztat pracy,
który obecnie opracowuję naukowo, aby móc niebawem dzielić się z innymi specjalistami,
efektywnymi metodami pracy w terapii.

Spotykam się w terapii z osobami dorosłymi oraz parami. Wspieram doświadczeniem i wiedzą
cały zespół Centrum TM, prowadząc regularne koleżeńskie superwizje. Mimo upływu lat, praca jest cały czas ważnym elementem mojego życia, w którym spełniam się i rozwijam. To co biorę dla siebie, to nieustanny rozwój własny i uważność w każdym aspekcie życia.

Najważniejsze w zakresie moich kwalifikacji i funkcji:

 1. Certyfikat Ukończenia Czteroletniego Szkolenia z zakresu Terapii Poznawczo – Behawioralnej CTPB oraz Oxford Cognitive Behavioural Therapy
 2. Podyplomowe studium pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii, UAM w Poznaniu
 3. Certyfikat Superwizora Doradcy Online Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego
 4. Tytuł Psychologa – doradcy Online. Uprawnienia do prowadzenia samodzielnej działalności Online
 5. Warsztat szkoleniowy – „Opiniowanie sądowe w psychologii i seksuologii”, PTT w Bydgoszczy
 6. Warsztat szkoleniowy – “The Stop Level 1 Parent Training Programme”, North Partnership NHS Fundation Trust, CTPB, Warszawa
 7. Kurs doskonalący, „Zaburzenia seksualne u kobiet”, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa. Prowadzący prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz
 8. Kurs doskonalący, “Seksuologia sądowa”, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa. Prowadzący prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz
 9. Szkolenie – “Zasady psychoterapii krótkoterminowej”, Polski Instytut Eriksonowski, Poznań
 10. Certyfikat uczestnictwa w warsztatach doskonalących PTMS – “Aspekty psychiatryczne i psychologiczne w seksuologii”, Pieczyska
 11. Szkolenie – “Diagnoza neuropsychologiczna człowieka dorosłego”, Centrum Psychoterapii i Treningów Psychologicznych w Poznaniu
 12. Szkolenie – “Prawa dziecka” w Specjalistycznym Ośrodku Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Bydgoszczy
 13. Członek Zarządu Głównego PTT – Funkcja Rzecznika Prasowego Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego,

Publikacje:

 1. Trzcińska – Nowak M. (2018), „Życie seksualne par borykających się z niepłodnością w
  aspekcie pracy psychoterapeutycznej – protokół sesji”, w: „Seksualność bez
  szufladkowania. W niepełnosprawności, chorobie i w trudnych sytuacjach życiowych”,
  (red.) Aouil B., Imieliński CH., Nowak K., Kraków: : Eikon Plus. Wydawnictwo: Polskie
  Towarzystwo Terapeutyczne
 2. Trzcińska – Nowak M., Nowak K. (2018), „Seksualna rzeczywistość młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”., w: „Seksualność bez szufladkowania. W niepełnosprawności, chorobie i w trudnych sytuacjach życiowych”, (red.) Aouil B., Imieliński CH., Nowak K., Kraków: Eikon Plus. Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Terapeutyczne
 3. Aouil B., Trzcińska M., (2008), “Pomoc psychologiczna „online” w problemach rozwoju i funkcjonowania seksualnego”, w “Media – Komunikacja – Zdrowie – Szanse – Zagrożenia, (red.) Aouil B., Maliszewski W.J., Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek
 4. Aouil B., Trzcińska M., (2007), “Pomoc psychologiczna online w promocji zdrowia psychicznego jako nowa i łatwo dostępna forma poprawy zdrowia”, w: “Media – komunikacja: zdrowie i psychologia”, (red.) Aouil B., Maliszewski W.J., Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek
 5. Aouil B., Trzcińska M., (2006), “O efektywności pomocy psychologicznej Online”, studium przypadku, w: http://www.ptt-terapia.pl/~ptt/przeglad/01/Aouil_01.pdf
 6. Aouil B., Trzcińska M., (2005), “Lęk i niektóre jego oblicza”, w: psychologia.net.pl

Aleksandra Jaworska

Jestem psychologiem specjalizującym się w pracy z dziećmi od 3 do 13 lat oraz ich rodzicami.  Ukończyłam studia psychologiczne magisterskie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Moje kompetencje stale poszerzam uczestnicząc w szkoleniach – m.in szkoleniu na Trenera Umiejętności Społecznych, szkoleniu uprawniającym do stosowania Skali Inteligencji Stanford – BINET 5 oraz wielu kursach:

Depresja u dzieci, Praca z dzieckiem lękliwym oraz wysoko wrażliwym, Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży, jak pracować z lękiem stresem oraz trudnymi emocjami dziecka i nastolatka. Ponadto ukończyłam studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów.

Na co dzień zdobywam doświadczenie pracując z dziećmi z różnymi potrzebami (wynikającymi z opinii, orzeczeń, z problemami emocjonalnymi, społecznymi oraz poznawczymi). Prowadzę również konsultacje wychowawcze dla rodziców. 

W pracy z dzieckiem, jak i rodzicami, kieruje się empatią i zrozumieniem sytuacji. Spojrzenie na problem z perspektywy dziecka jest dla mnie kluczowym elementem pracy. Staram się zawsze tworzyć bezpieczną przestrzeń, aby dziecko i rodzic czuli się zaopiekowani. W wolnym czasie relaksuje się przy literaturze historycznej oraz przy planowaniu następnych podróży.

Anna Marchewka

Jestem psychologiem – ukończyłem studia magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w CTSR w Warszawie. Jestem w trakcie Studium Interwencji Kryzysowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii oraz w procesie zdobywania uprawnień pedagogicznych. 

Pracuję z osobami dorosłymi i nastolatkami. Pomagam osobom w kryzysie, zmagającym się z problemami emocjonalnymi, niską samooceną, nadmiernym stresem, trudnościami w relacjach. Towarzyszę w lepszym poznaniu siebie i w  poszukiwaniu sposobów radzenia sobie z trudnościami. Budowanie autentycznej relacji z klientem, opartej na zaufaniu, szacunku i uważności, jest dla mnie priorytetem. Prowadząc konsultacje i poradnictwo psychologiczne korzystam z technik terapii poznawczo-behawioralnej, dialogu motywującego, ACT, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Zależy mi na skutecznym wspieraniu klientów, dlatego nieustannie poszerzam wiedzę i umiejętności, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Interesuję się szeroko pojmowanym zdrowiem, zarówno psychicznym, jak i fizycznym. W wolnym czasie ćwiczę jogę, uczęszczam na zajęcia teatralne, czytam książki, spędzam czas z przyjaciółmi oraz jestem miłośniczką natury.

Kinga Wysocka

Jestem psychologiem i terapeutą zajęciowym. Ukończyłam jednolite 5-letnie studia magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu o specjalności psychologia kliniczna oraz I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w CTSR w Warszawie. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych z zakresu psychotraumatologii, przygotowujących do pracy z osobami, które doświadczyły w swoim życiu wydarzeń traumatycznych.

Posiadam doświadczenie w pracy zarówno z dziećmi i młodzieżą, jak i osobami dorosłymi. Swój warsztat pracy rozwijałam podczas praktyki zawodowej w szkołach podstawowych i średnich oraz prowadząc indywidualną terapię psychologiczną w gabinecie psychologicznym.

W trakcie spotkania zapraszam klienta do przyjrzenia się sytuacji w jakiej się znajduje i towarzyszę mu w odkrywaniu rozwiązań prowadzących do oczekiwanej przez niego zmiany. 

W swojej praktyce psychologicznej staram się korzystać z dorobku różnych nurtów psychoterapeutycznych, dostosowując metody pracy do stanu psychicznego i potrzeb klienta. Najbliższe są mi podejścia terapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu.

W trosce o wysoką jakość wykonywanej pracy i dobro swoich klientów kieruję się kodeksem etyczno – zawodowym psychologa oraz regularnie poddaję swoją pracę superwizji. Systematycznie dbam również o ciągły rozwój i uzupełnianie swoich umiejętności poprzez uczestnictwo w szkoleniach oraz konferencjach. 

Swój wolny czas często współdzielę z dobrą książką i filmem.

Karolina Djupero

Jestem psychologiem specjalizującym się w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami, dyplomowanym specjalistą w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju i oligofrenopedagogiem. Ukończyłam liczne szkolenia z zakresu terapii dzieci i młodzieży w certyfikowanych ośrodkach psychoterapeutycznych. W swojej praktyce integruję metody terapeutyczne oparte na dowodach, takie jak terapia poznawczo-behawioralna (CBT), terapia akceptacji i zaangażowania (ACT).

Wykorzystuję też techniki i praktyki z zakresu mindfulness, terapii opartej na uważności, terapii schematów i systemowego ujęcia rodziny. 

Mam bogate doświadczenie kliniczne w zakresie diagnostyki psychologicznej, które nabywałam jako wieloletni kierownik Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego. Umiejętności z zakresu pracy terapeutycznej rozwijam prowadząc zajęcia dla dzieci w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W Centrum TM pracuję zarówno z dziećmi, jak i młodzieżą (do 17 roku życia). Zajmuję się trudnościami emocjonalnymi, w funkcjonowaniu społecznym, zachowaniu, relacjach interpersonalnych, lękiem, niską samooceną, depresją, stresem, mutyzmem, tikami, zaburzeniami odżywiania, ADHD, wsparciem dla osób neuroatypowych. Współpracuję również z rodzicami, opiekunami, wychowawcami, dążąc do wyposażenia dorosłych w narzędzia, których potrzebują, aby skutecznie wspierać rozwój emocjonalny i psychiczny dzieci.  

Moje podejście do pracy jest zakorzenione w empatii, otwartości, akceptacji, cierpliwości i autentycznym zaangażowaniu w podejmowany proces – terapii lub konsultacji. Tworzę środowisko zrozumienia i wsparcia dla unikalnych potrzeb rozwojowych moich młodych klientów. Ostatecznie moim celem jest wzmocnienie młodych osób w procesie odkrywania ich mocnych stron, pokonywania przeszkód i rozwijania efektywnych strategii radzenia sobie i umiejętności rozwiązywania problemów.

Aleksandra Prośniewska

Jestem psychologiem, terapeutą I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz psychologiem transportu. Wykształcenie zdobywałam na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytecie SWPS w Sopocie oraz w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Swoją wiedzę i umiejętności nieustannie poszerzam uczestnicząc w kursach i szkoleniach. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Warsztacie Terapii Zajęciowej oraz podczas indywidualnej terapii psychologicznej w gabinetach psychologicznych. Obecnie współpracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą.

Moja misja to wspieranie osób w ich drodze do zdrowia psychicznego i lepszego samopoczucia. Do problemów staram się podchodzić holistycznie i skupiać na poszukiwaniu rozwiązań indywidualnie dostosowanych do potrzeb każdego klienta. W mojej pracy stawiam na empatię, zaufanie i szacunek. Wspieram klientów w odkrywaniu i zrozumieniu swoich uczuć oraz myśli, a także w budowaniu zdrowszych relacji ze sobą i z innymi. Kieruję się zasadą, że najlepszymi specjalistami od naszego życia jesteśmy my sami, jednak czasami potrzebujemy wsparcia           w odnalezieniu wiary w siebie i obraniu najlepszego dla nas kierunku.

Moje podejście terapeutyczne opiera się głównie na terapii poznawczo-behawioralnej, ale elastycznie dostosowuję się do potrzeb i preferencji każdego klienta.

Joanna Ciechanowska

Wykształcenie w dziedzinie psychologii ze specjalnością kliniczną zdobyłam na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Posiadam również tytuł magistra kulturoznawstwa, który uzyskałam na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Swoje doświadczenie zdobyłam odbywając liczne praktyki, m.in. w fundacji zajmującej się rodzinami osób osadzonych, jak również prowadząc zajęcia plastyczne z elementami arteterapii dla dzieci i młodzieży.

Wielowymiarowa praca z członkami całej rodziny dostarczała mi niezwykłej satysfakcji zawodowej, dlatego też bardzo bliskie jest mi podejście systemowe, jak również integracyjne. Sama odbyłam własną terapię w nurcie psychodynamicznym, która pozwoliła mi udoskonalić swoje kompetencje, rozwinąć się i zrozumieć co przeżywa, i przez jakie procesy przechodzi osoba po drugiej stronie fotela. Chętnie podejmuję się pracy z osobami z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi czy uzależnieniami, jak również innymi problemami takimi jak niskie poczucie własnej wartości czy trudności w regulacji emocji. Wierzę, że sukces w procesie zmian opiera się przede wszystkim na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa, jak również uzdrawiającej sile relacji z terapeutą. Współpracuję z osobami dorosłym oraz młodzieżą. Swoją pracę poddaje nieustannej superwizji. Doskonalę swój warsztat uczestnicząc w wartościowych kursach i szkoleniach. Po pracy uwielbiam zrelaksować się przy dobrej książce, najlepiej w otoczeniu przyrody i dobrej kawie. Serdecznie zapraszam do współpracy.

Maja Wojteczek

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Swoje doświadczenie zdobywałam jako psycholog szkolny, prowadząc warsztaty psychoedukacyjne oraz podczas licznych szkoleń. Do moich głównych zainteresowań należy terapia poznawczo-behawioralna i to właśnie w tym nurcie planuje niedługo rozpocząć szkolenie. W swojej pracy z dziećmi i młodzieżą wykorzystuje m.in. techniki behawioralne czy elementy arteterapii.

Stawiam na ciągły rozwój, dlatego na bieżąco poszerzam swoją wiedzę na różnych kursach i szkoleniach. Pracuję w zgodzie z kodeksem etycznym zawodu psychologa.

Ważne jest dla mnie zrozumienie perspektywy drugiej osoby oraz stworzenie bezpiecznej przestrzeni w gabinecie. Zajmuję się emocjonalnymi przyczynami i mechanizmami prowadzącymi do niechcianych objawów oraz pracą nad trwałą zmianą uciążliwych zachowań, myśli, emocji, stanów.

Pracuję jako psycholog w szkołach, udzielam konsultacji i porad oraz prowadzę terapię psychologiczną w gabinecie. Zajmuję się dziećmi i młodzieżą doświadczającymi trudności w regulacji emocji, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi bądź innych trudnych sytuacji życiowych jak niska samoocena czy problemy w komunikacji. Poza psychologią, interesuję się tańcem oraz nauką języków obcych.

Serdecznie zapraszam do współpracy rodziców, opiekunów dzieci oraz młodzież.

Maciej Walczak

Jestem psychologiem w trakcie podyplomowych studiów z zakresu psychologii pozytywnej w Bydgoszczy, trenerem umiejętności społecznych oraz trenerem kontroli złości. Wykształcenie uzyskałem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz w trakcie szkoleń, webinarów i praktyki zawodowej obejmującej doświadczenia ze szkół podstawowych, średnich i indywidualnej terapii psychologicznej w gabinetach psychologicznych.

Psychoedukuję i współpracuję z dziećmi i młodzieżą posiadającą orzeczenia i opinie o specjalnych potrzebach, z zaburzeniami lękowymi, nastroju, samooceny, mającą problemy z adekwatnością zachowań i reakcji i dysforią płciową.

Pracując, staram się postrzegać dobro nie tylko dziecka, ale także rodziny, a przez jej pryzmat, postrzegać zastaną sytuację. Zwracam uwagę, że chociaż zaburzenia i problemy stanowią często przyczynek do rozwoju, to poszukuję pozytywnych stron i opieram na już posiadanych zasobach. W gabinecie koncentruję się na indywidualność jednostki, jej dążeniach i potrzebach, również tych, które pojawiają się dopiero w toku terapii.

Stale poszerzam swoją wiedzę, kompetencje i doświadczenia, uczestniczę w szkoleniach i kursach, zwracam uwagę na pracę w zgodzie z kodeksem etycznym psychologa. W wolnym czasie interesuję się literaturą, kuchnią i treningiem siłowym.

Ewa Szeremeta

Jestem psychologiem, pracuję z młodzieżą oraz dorosłymi. Ukończyłam studia magisterskie z psychologii, specjalność kliniczna (UMK w Toruniu). Nauka i ciągły rozwój kompetencji są dla mnie kluczowe, więc regularnie uczestniczę w szkoleniach. Mam za sobą szkolenie I stopnia z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. W swojej pracy bazuję na podejściu poznawczo-behawioralnym oraz tzw. trzeciej fali, zwłaszcza ACT (terapia akceptacji i zaangażowania).

Wiedzę z tego zakresu zdobyłam m.in. uczestnicząc w kursie Terapii Akceptacji i Zaangażowania z superwizją oraz szkoleniach prowadzonych przez dr Russa Harrisa. Jestem współautorką rozdziału „Metody badania długości, przebiegu i jakości snu używane w psychologii sportu” w książce „Nowe technologie i metody w psychologii”, opublikowanej przez wydawnictwo Liberi Libri oraz autorką ebooka „Sen Sportowca” wydanego we współpracy z Kartami Sportowca.

Zgłaszane trudności zawsze rozpatruję w indywidualnym kontekście życia klienta. Wspólnie dążymy do tego, aby rozwinąć umiejętności, które pomogą funkcjonować w zgodzie z tym, co dla danej osoby jest ważne. Chętnie pomagam w zidentyfikowaniu tego, co służy, a co warto zmienić i w jaki sposób tego dokonać. Wspieram osoby zmagające się m.in. z zaburzeniami lękowymi, depresją lub znajdujące się w różnego rodzaju kryzysach. Pracuję z osobami neuroróżnorodnymi, zajmuję się diagnozowaniem ADHD u dorosłych. W gabinecie przyjmuję również pary.

Poza psychologią, interesuje mnie sztuka, zwłaszcza malarstwo, kino i teatr. Lubię czytać literaturę piękną oraz realizm magiczny. Wolny czas chętnie zapełniam aktywnością fizyczną. Trenuję wspinaczkę, pole dance, biegam, praktykuję jogę. Kiedy tylko mogę, staram się mieć kontakt z naturą – choćby miało to być podrapanie za uchem mojej rudej kotki.