Centrum Psychologiczne

ADHD u dorosłych

ADHD, choć błędnie, często kojarzone jest jedynie z dziećmi, a przez krzywdzące stereotypy- najczęściej z tymi „niegrzecznymi”. W dzisiejszym świecie, głównie dzięki postępowi nauki oraz rozwojowi świadomości, diagnozę ADHD uzyskuje coraz więcej osób dorosłych. Ale czym właściwie jest ADHD, jak się objawia, w jaki sposób specjaliści je diagnozują i jak sobie z nim radzić?

ADHD - objawy

Najczęściej spotykanymi objawami, a przy tym sygnałami o możliwości życia z ADHD, są:

 • Trudności w utrzymaniu uwagi, co prowadzić może do częstych błędów w pracy lub niedokończonych zadań
 • Problemy organizacyjne, trudności z planowaniem
 • Trudności w utrzymaniu uwagi, co prowadzić może do częstych błędów w pracy lub niedokończonych zadań
 • Problemy organizacyjne, trudności z planowaniem
 • Impulsywność, czyli szybkie podejmowanie decyzji bez dostatecznej analizy możliwych konsekwencji
 • Częste zapominanie o codziennych obowiązkach, takich jak zrobienie zakupów czy opłacenie rachunków
 • Skłonność do szybkiego nudzenia się podejmowanymi działaniami, relacjami
 • Impulsywność, czyli szybkie podejmowanie decyzji bez dostatecznej analizy możliwych konsekwencji
 • Częste zapominanie o codziennych obowiązkach, takich jak zrobienie zakupów czy opłacenie rachunków
 • Skłonność do szybkiego nudzenia się podejmowanymi działaniami, relacjami

ADHD - objawy

Najczęściej spotykanymi objawami, a przy tym sygnałami o możliwości życia z ADHD, są:

 • Trudności w utrzymaniu uwagi, co prowadzić może do częstych błędów w pracy lub niedokończonych zadań
 • Problemy organizacyjne, trudności z planowaniem
 • Impulsywność, czyli szybkie podejmowanie decyzji bez dostatecznej analizy możliwych konsekwencji
 • Częste zapominanie o codziennych obowiązkach, takich jak zrobienie zakupów czy opłacenie rachunków
 • Skłonność do szybkiego nudzenia się podejmowanymi działaniami, relacjami

ADHD - przyczyny

Do dnia dzisiejszego nie do końca jasne i zrozumiałe są przyczyny występowania ADHD. Udało się jednak zidentyfikować szereg czynników mogących wpływać na zwiększone prawdopodobieństwo jego wystąpienia:

 • Rodzic/e z ADHD
 • Zaburzone funkcjonowanie neuroprzekaźników, zwłaszcza dopaminy i noradrenaliny
 • Kontakt matki z substancjami toksycznymi, na przykład tytoniem, alkoholem
 • Uszkodzenie mózgu, wywołane jego infekcjami lub niedotleniem

ADHD - diagnozowanie

W przypadku zauważenia u siebie objawów mogących świadczyć o zespole nadpobudliwości psychoruchowej zaleca się skontaktowanie z psychologiem- diagnostą, który na ok. trzygodzinnym spotkaniu przeprowadzi wywiad kliniczny. Podczas wywiadu wykorzystujemy przesiewowy test DIVA-5, czyli narzędzie diagnostyczne służące do zidentyfikowania występowania ADHD oraz ocenie jego nasilenia, dzięki porównaniu konkretnych objawów, odnosząc się zarówno do dzieciństwa jak i okresu dorosłości. Zakończone spotkanie wiążę się z umówieniem na kolejne, mające na celu omówienie procesu diagnostycznego oraz omówienie diagnozy.

ADHD - leczenie

Należy zaznaczyć, iż ADHD nie da się „wyleczyć”, można za to podjąć kroki mające na celu poprawę komfortu życia. Zalecanymi i cieszącymi się dużym powodzeniem środkami są:

 • Edukacja otoczenia, na przykład szkoły co zapewnić może dodatkowy czas na egzaminach lub indywidualny tok nauczania
 • Prowadzenie zdrowego trybu życia, obejmującego regularną aktywność fizyczną, dietę, odpowiednią ilość snu i skuteczne zarządzanie stresem
 • Farmakoterapia, czyli wprowadzenie leków (takich jak psychostymulanty),
  które oddziałują na regulację psychoruchową
 • Podjęcie terapii, której celem jest zmiana niekorzystnych zachowań w pozytywne nawyki