Centrum Psychologiczne

Niskie poczucie własnej wartości – przyczyny

W dzisiejszym świecie, niezależnie od wieku czy przynależności do danej grupy społecznej, coraz więcej osób boryka się z niskim poczuciem własnej wartości, które przejawia się głównie jako niedocenienie własnych wartości, zalet, umiejętności i możliwości. Brak wiary w siebie wpływa na problemy z relacjami, utratę sensu życia i celów, które wcześniej pragnęliśmy zrealizować. Najczęstszymi przyczynami niskiego poczucia własnej wartości są, między innymi:

 • negatywne doświadczenia z przeszłości, takie jak traumatyczne wydarzenia i trudne relacje
 • porównywanie z innymi, zwłaszcza w kontekście wyglądu, osiągnięć czy sytuacji materialnej
 • brak lub ograniczone wsparcie emocjonalne w najbliższym otoczeniu
 • częste wystawienie na krytykę bez jednoznacznego otrzymania wsparcia
 • stawiane wysokie wymagania ze strony rodziny pochodzenia co rodzi w następstwie, stawianie wysokich wymagań samemu sobie
 • presja społeczna, na przykład mediów, pracy
 • trudne sytuacje życiowe, takie jak utrata pracy, choroba, rozstania, śmierć bliskiej nam osoby

Objawy niskiego poczucia własnej wartości. Najbardziej charakterystycznymi oraz równocześnie najczęściej spotykanymi objawami niskiego poczucia własnej wartości są:

 • skłonność do samokrytycznego myślenia, „mogłem zrobić to lepiej, wolno mi to idzie, jestem gorsza od innych, mniej inteligentna, nie atrakcyjny, niekompetentna, jestem głupi ….
 • odczuwanie winy, nawet za drobne błędy czy sytuacje, na które często nie mamy wpływu
 • szukanie potwierdzenia własnych myśli lub działań na zewnątrz u innych, nie w sobie
 • tendencja do unikania nowych wyzwań i sytuacji ryzykownych
 • trudności w wyrażaniu własnych opinii i potrzeb
 • przekonanie o braku kontroli nad własnym życiem
 • unikanie kontaktów społecznych, wynikające z obawy przed odrzuceniem
 • Stabilizacja poczucia własnej wartości – dobra zmiana.

  Niskie poczucie własnej wartości nie jest nieodwracalne. W przypadku pracy nad nim zalecana jest zmiana tak zwanego „mindset’u”, czyli sposobu myślenia w odniesieniu do samego siebie oraz świata nas otaczającego. Rozwój własny w tym zakresie dotyczy m.in:

  • poznanie samego siebie – mocnych i słabych stron, z nowym spojrzeniem na
  • siebie, z inną perspektywą
  • stawianie sobie realistycznych celów i osiąganie ich
  • rozwijanie umiejętności wyrażania własnych opinii i potrzeb w asertywny sposób
  • wzmacnianie dorosłego „JA”, poznanie tej części siebie przy jednoczesnym
  • zaopiekowaniu się „JA” wewnętrznego dziecka
  • uwolnienia się od schematu – bycia gorszym, słabym …
  • regularne przypominanie sobie o własnych osiągnięciach, nawet tych
  • najmniejszych oraz celebrowanie przyszłych
  • rozwijanie pasji i kompetencji, zgodnych z tym co czujemy i dla siebie
  • aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, opartym na wsparciu i zrozumieniu
  • wzmacnianie uważności w unikaniu porównywania, zrozumienie iż każdy ma
  • własną drogę i tempo rozwoju
  • regularna aktywność fizyczna, utrzymanie zdrowej diety i medytacja.

  W zmianie towarzyszy psycholog/ terapeuta. Na siebie, swoje życie można spojrzeć
  z kompletnie innej perspektywy. To pozwala pojawić się dobrej zmianie i
  ustabilizować własne poczucie wartości.